Bydgoszcz 1975


GWAREK z Psiego Raju
Zwycięzca Wystawy


CUMA z Psiego Raju
Zwycięzca Wystawy


BIM ze Źródeł Solankowych
Zwycięzca Młodzieźy

 

Pierwsza Specjalistyczna Wystawa Polskich Owczarków Nizinnych
Fragment artykułu z czasopisma "Pies" z 1975r.


   Minęło ćwierć wieku od czasu kiedy kynologia polska wpisała pierwsze imiona naszych rodzimych polskich owczarków nizinnych do Księgi Wstępnej PKR-u. Zasługą bydgoskich kynologów było, że na hodowlę tych psów ad pierwszej chwili zwrócono specjalną uwagę i otoczono staraniem władz Oddziału Związku Kynologicznego, aby wyszukane w terenie ocalałe egzemplarze ująć w ewidencję i pokierować hodowlą tak, ażeby ta cenna polska rasa psów została uznana przez FCI. Obecnie mamy to już za sobą. Więcej, dziś można mówić, że polski owczarek nizinny zaczyna robić furorę na międzynarodowych wystawach. Pony stają się "modne". Hodowcy RFN, Belgii, Holandii, Szwajcarii coraz częściej upominają się o te psy od nas, których niestety jeszcze mamy za mało. Dlatego zbyt późno może została zorganizowana pierwsza specjalistyczna wystawa polskich owczarków nizinnych, będąca
pierwszym w kraju przeglądem aktualnego stanu hodowlanego tej rasy.
Wystawa, jako centralny przegląd polskich owczarków nizinnych zorganizowana została przez zarząd oddziału bydgoskiego 4 maja br. pod patronatem Klubu Sędziów psów ras pasterskich na terenach tradycyjnych wystaw owiec w Myślęcinku k. Bydgoszczy. Na wystawę zgłoszono 72 pony (29 psów i 43 suki). Obok wystawców z kraju w wystawie wzięli udział wystawcy i hodowcy tej rasy psów z NRD, RFN, Belgii i Holandii, a między nimi działacze Klubów Polskich Ras Psów w Belgii - pp. Jasicowie i RFN - p. Jorg Haufschild.
W czasie wystawy niezależnie od kwalifikacji sędziowskich przeprowadzone zostały pomiary zoometryczne wszystkich wystawionych psów i suk. Pomiary stanowić będą dane dla wytyczenia kierunku hodowlanego tej rasy, służąc jako materiał porównawczy posiadanego
pogłowia w celu ustalenia kryteriów ocen.
Wystawę rozpoczął interesująco zorganizowany przegląd grup hodowlanych. Wystąpiły przed sędziami i widzami rodzinne grupy psów, z których każda składała się z najlepszych okazów pochodzących od jednego wybitnego reproduktora, którego nazwa wypisana była na transparencie niesionym na przedzie. Sędziowie wybrali spośród nich grupy najlepsze. Pokaz ten wykazał wielkie znaczenie dla hodowli owczarków nizinnych Kordegardy. Wśród pokazanych grup jedna tylko przedstawiała potomstwo czołowego reproduktora stale będącego w tej hodowli, DOMAN9 z Kordegardy, nieobecnego zresztą na Wystawie; ojcowie pozostałych grup sami przeważnie z Kordegardy pochodzą.
Z kolei nastąpiły normalne oceny na dwu ringach w klasach według płci i wieku; wreszcie wybór zwycięskiego psa i suki, którego to wyboru dokonali wspólnie wszyscy obecni na Wystawie Sędziowie. Wystawę zakończyło wręczenie nagród właścicielom najlepszych psów. Sędziowie w osobach: prof. dr Jadwiga Dyakowska z Krakowa, mgr Lubomir Smyczyński z Katowic i Władysław Malicki z Warszawy przyznali 32 oceny doskonałe, 19 bardzo dobrych, 1 dobrą. Ponadto 4 wnioski na CWC, 2 tytuły "Zwycięzca I Specjalistycznej Wystawy PON wręczono 13 medali złotych, 4 srebrne i 1 brązowy.
Tytuł "Zwycięzcy Wystawy" otrzymały:
GWAREK z Psiego Raju O-I-14567 hod. wł. A. Adamski - Będargowo, CUMA Spod Żagla PKR O-XVIII-5097 hod. wł. J. Wójcik - Bydgoszcz, "Zwycięzca Młodzieży" BIM ze Żródeł Solankowych nr rej. 1750/74 wł. M. Sieniawska - Warszawa.