Jest to najstarsza wzmianka o PON-ach, jaką udało mi się znaleźć.
Pismo "Pies Rasowy i Jego Hodowla w Polsce", powstało w 1934 roku. Było wydawane przez przedwojenny Polski Związek Hodowców Psów Rasowych w Warszawie wchodzący w skład Polskiego Kennel Klubu. Redaktorem Naczelnym pisma był
Maurycy Trybulski. Poniższy artykuł jest również jego autorstwa.

JESZCZE O POLSKICH OWCZARKACH  (fragment)
"Pies Rasowy i Jego Hodowla w Polsce" zeszyt IV 1936 rok.

(...)Pozwolę sobie podać fotografię owczarka polskiego mniejszego typu o silnie owłosionym pysku w sposób, jak się to widzi u małych owczarków pirenejskich i francuskich. Pies ten posiada nieco przewisłą linię grzbietową, co stanowi dla zwierząt rasowych i użytkowych poważną wadę. Przebudowa tylnej partii tułowia, jako charakterystyczna cecha dla zwierząt górskich - jest tu również wyraźnie zaznaczona.
Nie ulega wątpliwości, że przy odpowiedniej pracy planowej można by i ten typ owczarka doprowadzić do pożądanego poziomu i zainteresować nim szersze warstwy miłośników psa. Posiada tenże liczne zalety - zmyślność, przywiązanie, wytrzymałość na zmiany atmosferyczne, czujność - a to na ogół dużo znaczy.
Na Podhalu materiał tego rodzaju spotyka się wprawdzie rzadziej, ale odnaleźć go można przy pewnym wysiłku.(...)